Корзина
7 отзывов
+380933254118
Практична конференція
Контакты
ООО «НПП «ЭКОНИС-ЦЕНТР», ТОВ «НВП «ЕКОНІС-ЦЕНТР»
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или физического лица-предпринимателя.
+38050363-64-49офис
+38067503-27-08офис
+38093325-41-15Владимир Иванович
Владимир Наумов
УкраинаДнепропетровская областьКаменскоеул. Беседова, 56/3051938
Карта

Практична конференція

Практична конференція

Практична конференція за підсумками реалізації демонстраційного компоненту проекту «Програма сприяння зеленій модернізації української економіки»

15 червня 2016 року в приміщенні Дніпропетровської торгово-промислової палати відбулася практична конференція за підсумками реалізації демонстраційного компоненту проекту «Програма сприяння зеленій модернізації української економіки».

Проект реалізується Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ, GmbH) спільно з Дніпропетровською Торгово-Промисловою Палатою і Центром ресурсоефективного та чистого виробництва (м. Київ). В проекті брали участь експерти з РЕЧВ із міжнародною сертифікацією, слухачі та підприємства.

Участь на демонстраційних проектах була проведена на наступних підприємствах:
- ТОВ «АТП 11231»;
- ТОВ «Спецтехоснастка»;
- ТОВ «ТМ ВЕЛТЕК»;
- ПАТ «Дніпровський меблевий комбінат»;
- МПФ «Прем’єр».
Слухачі тренінгового курсу спільно з експертами Центру РЕЧВ здійснили попередню оцінку потенціалу ресурсоефективності підприємств учасників, і на основі отриманних даних розробили технічні рішення, які дозволять заощадити загалом близько 2,2 млн. грн.

З листопада 2015 року спеціаліст ТОВ «НВП «ЕКОНІС-ЦЕНТР» Наумов Володимир брав активну участь у проекті, а саме:
- пройшов тренінги та практичні заняття, вивчаючи методики і практики чистого виробництва за методикою UNIDO; 
- з експертами провів попереднє обстеження підприємства ТОВ «Спецтехоснастка» з метою розроблення технічних рішень щодо підвищення ресурсоефективності;
- за згодою підприємства представив на практичній конференції результати обстеження та пропоновані технічні рішення.

В презентації Наумов Володимир наголосив, що методика на 50% складається з аналізу нормативної документації, яку розробляє ТОВ «НВП «ЕКОНІС-ЦЕНТР»:
- інвентаризація джерел утворення відходів (поводження з відходами);
- звіт по інвентаризації забруднюючих речовин (викиди в атмосферне повітря);
- норми водоспоживання та водовідведення (водокористування).

Згідно з чим ТОВ «НВП «ЕКОНІС-ЦЕНТР» пропонує пакет послуг «екологізація». Екологізація - здійснення системи організаційно-технічних рішень,  енергозберігаючих, 
природоохоронних та інших заходів без істотної перебудови основних виробничих фондів на підприємствах (більш детально читайте за посиланням).

 

 

На русском:

 

15 июня 2016 в помещении Днепропетровской торгово-промышленной палаты состоялась конференция по итогам реализации демонстрационного компонента проекта «Программа содействия зеленой модернизации украинской экономики».

Проект реализуется Немецким обществом международного сотрудничества (GIZ, GmbH) совместно с Днепропетровской Торгово-Промышленной Палатой и Центром ресурсоэффективного и чистого производства (г. Киев). В проекте принимали участие эксперты из РЕЧП с международной сертификацией, слушатели и предприятия.

Участие на демонстрационных проектах была проведена на следующих предприятиях:
- ООО «АТП 11231»;
- ООО «Спецтехоснастка»;
- ООО «ТМ ВЕЛТЕК»;
- ОАО «Днепровский мебельный комбинат»;
- МПФ «Премьер».
Слушатели тренингового курса совместно с экспертами Центра РЕЧП осуществили предварительную оценку потенциала ресурсоэффективности предприятий участников, и на основе полученных данных разработали технические решения, которые позволят сэкономить всего около 2,2 млн. грн.

С ноября 2015 специалист ООО «НПП «ЭКОНИС-ЦЕНТР» Наумов Владимир принимал активное участие в проекте, а именно:
- Прошел тренинги и практические занятия изучая методики и практики чистого производства по методике UNIDO;
- С экспертами провел предварительное обследование предприятия ООО «Спецтехоснастка» с целью разработки технических решений по повышению ресурсоэффективности;
- С согласия предприятия представил на практической конференции результаты обследования и предлагаемые технические решения.

В презентации Наумов Владимир отметил, что методика на 50% состоит из анализа нормативной документации, которую разрабатывает ООО «НПП «ЭКОНИС-ЦЕНТР»:
- Инвентаризация источников образования отходов (обращение с отходами)
- Отчет по инвентаризации загрязняющих веществ (выбросы в атмосферный воздух)
- Нормы водопотребления и водоотведения (водопользование).

Вот почему ООО «НПП «ЕКОНИС-ЦЕНТР» предлагает пакет услуг «экологизация». Экологизация - осуществление системы организационно-технических решений, энергосберегающих, природоохранных и других мероприятий без существенной перестройки основных производственных фондов на предприятиях (более подробно читайте по ссылке).

Предыдущие новости